Quiz om Urinvägarna: Hur mycket vet du om dina njurar?

Voldfm54
188
Quiz om Urinvägarna: Hur mycket vet du om dina njurar?
Urinvägssystemet Quiz - Testa dina kunskaper om kroppens reningsverk Urinvägssystemet är en av kroppens viktigaste funktioner för att rena blodet och avlägsna avfall från kroppen. Det består av njurarna, urinledarna, urinblåsan och urinröret. Genom att filtrera blodet och producera urin, hjälper urinvägssystemet till att upprätthålla en hälsosam balans av vätskor och elektrolyter i kroppen. Vill du testa dina kunskaper om urinvägssystemet? Då är detta quizet perfekt för dig! Det innehåller frågor om njurarnas funktion, urinproduktion, urinvägsinfektioner och andra vanliga sjukdomar som påverkar urinvägarna. Genom att ta quizet kan du lära dig mer om hur denna viktiga del av kroppen fungerar och hur du kan hålla den frisk. Så vad väntar du på? Testa dina kunskaper om urinvägssystemet idag och se hur mycket du vet om kroppens reningsverk!

Vad är urinsystemets primära funktion?

För att reglera kroppstemperaturen

Att producera hormoner

Att filtrera avfallsprodukter från blodet

Att transportera syre till kroppens celler

Vilket av följande är inte en del av urinvägarna?

Njurar

Urinblåsa

Lever

Urinledare

Vad är namnet på njurens funktionella enhet?

Nephron

Ureter

Njurbäckenet

Glomerulus

Vad heter hormonet som reglerar mängden vatten som återabsorberas av njurarna?

Insulinkänslighet

Östrogen

Aldosteron

Testosteron

Vilket av följande är inte en avfallsprodukt som utsöndras av njurarna?

Urea

Kreatinin

Glukos

Urinsyra

Vad heter röret som bär urin från njuren till urinblåsan?

Urethraen

Ureter

Njurbäckenet

Glomerulus

Vad är namnet på muskeln som styr frisättningen av urin från blåsan?

Sphincter

Membran

Quadriceps

Biceps

Vad heter tillståndet där njurarna inte filtrerar avfallsprodukter från blodet?

Njursten

Urinvägsinfektion

Njursvikt

Urinblåsecancer

Vad heter tillståndet där det finns inflammation i urinblåsan?

Blåskatarr

Nefrit

Pyelonefrit

Glomerulonefrit

Vad heter tillståndet där det finns blockering i urinvägarna?

Hydronefros

Njurberäkningar

Uretrit

Interstitiell cystit

Vad heter tillståndet där det finns blod i urinen?

Proteinuri

Pyuria

Glykosuri

Hematuri

Vad heter tillståndet där det finns en infektion i njurarna?

Pyelonefrit

Blåskatarr

Nefrit

Glomerulonefrit

Mycket imponerande!

Grattis till att ha klarat frågesporten om urinvägarna! Ditt hårda arbete och engagemang har lönat sig, och du borde vara stolt över din prestation. Keep up the great work!

Det finns fortfarande utrymme för förbättringar!

Det är okej om du inte gjorde så bra som du hoppades på den här frågesporten. Det är viktigt att komma ihåg att alla har utrymme för förbättringar och det är ett utmärkt tillfälle att lära sig något nytt. Ta dig tid att studera materialet och försök igen. Med övning och engagemang kommer du att kunna göra bättre nästa gång. Ge inte upp!

Vad är urinsystemets primära funktion?
1 / 12
Vilket av följande är inte en del av urinvägarna?
2 / 12
Vad är namnet på njurens funktionella enhet?
3 / 12
Vad heter hormonet som reglerar mängden vatten som återabsorberas av njurarna?
4 / 12
Vilket av följande är inte en avfallsprodukt som utsöndras av njurarna?
5 / 12
Vad heter röret som bär urin från njuren till urinblåsan?
6 / 12
Vad är namnet på muskeln som styr frisättningen av urin från blåsan?
7 / 12
Vad heter tillståndet där njurarna inte filtrerar avfallsprodukter från blodet?
8 / 12
Vad heter tillståndet där det finns inflammation i urinblåsan?
9 / 12
Vad heter tillståndet där det finns blockering i urinvägarna?
10 / 12
Vad heter tillståndet där det finns blod i urinen?
11 / 12
Vad heter tillståndet där det finns en infektion i njurarna?
12 / 12

Vi räknar resultaten...

Användbara och korta annonser hjälper oss att skapa nytt innehåll varje dag.