Kinsey skaletest för män

Sergio123
900
Kinsey skaletest för män
Kinsey-skalan är ett av de bästa sätten att bestämma sexuell läggning. Det föreslår att inte alla måste falla inom ramen för de två kategorierna: heterosexualitet och homosexualitet. Ta reda på var du befinner dig på Kinsey-skalan.

Hade du sexuell lust?

Ja, bara för kvinnor

Ja, till alla

Nej

Ja, men mer för kvinnor än män

Ja, men mer för män än kvinnor

Ja, bara för män

Till vem lockas du?

Endast kvinnor

Mestadels kvinnor

Både kvinnor och män

Mestadels män

Bara män

Ingen

Jag kan inte bestämma vilket sex som lockar mig mer

Vem har du haft sexuella fantasier om?

Endast kvinnor

Bara män

Både män och kvinnor.

Jag har inga sexuella fantasier

Mestadels kvinnor

Mestadels män

Ibland handlar det om män

Ibland handlar det om kvinnor

Med vem är du mer kompatibel sexuellt?

Jag är inte intresserad av sex med någon

Endast med kvinnor

Ibland slås jag på av män

Lika med kvinnor och män

Ibland slås jag på av kvinnor

Endast med män

Vem tycker du är mest bekväm med att umgås?

Mestadels människor av samma kön som mina

Mestadels människor av motsatt kön från mitt

Endast människor av samma kön som mina

Endast människor av motsatt kön från mina

Lika med kvinnor och män

Vem orsakar dig starka känslomässiga känslor?

Både kvinnor och män

Endast människor av motsatt kön

Endast människor av samma kön

Mestadels människor av motsatt kön från mitt

Mestadels människor av samma kön som mina

Ingen

Tanken att ha sex med någon av motsatt kön från min är:

Önskvärd

Intressant

Tolerabel

Negativ

Äcklig

Själva idén att ha sex med någon väcker negativa känslor

Tanken att ha sex med någon av samma kön som min är:

Önskvärd

Intressant

Tolerabel

Negativ

Äcklig

Själva idén att ha sex med någon väcker negativa känslor

Jag anser att kvinnor är mer attraktiva

Jag anser att män är mer attraktiva

Du är uteslutande heterosexuell

Du är på nummer 0 på Kinsey-skalan.

Du är främst heterosexuell

Men du har tillfälliga homosexuella tendenser. Du är på nummer 1 på Kinsey-skalan.

Du är främst heterosexuell

Men du har mer än tillfälliga homosexuella tendenser. Du är på nummer 2 på Kinsey-skalan.

Du är bisexuell

Du är på nummer 3 på Kinsey-skalan.

Du är främst homosexuell

Men du har mer än tillfälliga homosexuella tendenser. Du är på nummer 4 på Kinsey-skalan.

Du är främst homosexuell

Men du har tillfälliga homosexuella tendenser. Du är på nummer 5 på Kinsey-skalan.

Du är uteslutande homosexuell

Du är på nummer 6 på Kinsey-skalan.

Du är asexuell

Det heter "Х" på Kinsey-skalan eftersom du antingen inte är intresserad eller tycker att sexuella relationer är motbjudande i allmänhet.

Hade du sexuell lust?
1 / 11
Till vem lockas du?
2 / 11
Jag kan inte bestämma vilket sex som lockar mig mer
3 / 11
Instämmer inte alls
Hålla med
Vem har du haft sexuella fantasier om?
4 / 11
Med vem är du mer kompatibel sexuellt?
5 / 11
Vem tycker du är mest bekväm med att umgås?
6 / 11
Vem orsakar dig starka känslomässiga känslor?
7 / 11
Tanken att ha sex med någon av motsatt kön från min är:
8 / 11
Tanken att ha sex med någon av samma kön som min är:
9 / 11
Jag anser att kvinnor är mer attraktiva
10 / 11
Instämmer inte alls
Hålla med
Jag anser att män är mer attraktiva
11 / 11
Instämmer inte alls
Hålla med

Vi räknar resultaten...

Användbara och korta annonser hjälper oss att skapa nytt innehåll varje dag.