Quiz om Natural Language Processing: Hur mycket kan du om maskiners språk?

Voldfm54Rev.2
139
Quiz om Natural Language Processing: Hur mycket kan du om maskiners språk?
Välkommen till vår frågesport om naturlig språkbehandling! I denna quiz kommer du att testa dina kunskaper om hur datorer kan förstå och bearbeta mänskligt språk. Naturlig språkbehandling är en viktig del av artificiell intelligens och används i allt från chatbots till röststyrda assistenter. Så om du är intresserad av teknologi och språk, är detta quizet perfekt för dig! Lycka till!

Vad är Natural Language Processing (NLP)?

Programmeringsspråk

En teknik som används vid datalagring

Ett område för datavetenskap och artificiell intelligens

En metod för hårdvarudesign

Vilka av följande uppgifter kan NLP utföra?

Analysera bilder

Erkänna tal

Översätta språk

Alla ovanstående

Vilket av följande är ett exempel på NLP?

Siri på en iPhone

Amazons Alexa

Google Översätt

Alla ovanstående

Vad är huvudmålet med NLP?

För att göra det möjligt för datorer att förstå mänskligt språk

Skapa ett nytt språk för datorer

För att förbättra hastigheten på datorbehandling

För att göra datorer mer hållbara

Vad kallas processen att bryta upp text i enskilda ord och analysera dem?

Tokenisering

Tolkning

Stam

Lemmatisering

Vilket av följande är ett exempel på ett vanligt NLP-bibliotek?

TensorFlow

PyTorch

NLTK

Alla ovanstående

Vad är sentimentanalys?

Analysera känslan bakom en bit text

Analysera strukturen i en bit text

Analysera grammatiken i en bit text

Analysera noggrannheten i en bit text

Vad heter entity recognition?

Identifiera den specifika enhet som ett textstycke hänvisar till (t. ex. en person, organisation eller plats)

Identifiera känslan bakom en bit text

Identifiera grammatikstrukturen för en textbit

Identifiera ordförrådet som används i en text

Vilken av följande branscher använder NLP i stor utsträckning?

Sjukvård

Finans

Marknadsföring

Alla ovanstående

Vad kallas processen att ersätta ord med sin basform?

Tokenisering

Tolkning

Stam

Lemmatisering

Vad är processen att analysera den grammatiska strukturen i en mening som heter?

Tokenisering

Tolkning

Stam

Lemmatisering

Vilket av följande är ett exempel på en tillämpning av NLP i vården?

Identifiera bedrägliga försäkringsanspråk

Analysera journaler för sjukdomsmönster

Förbättra kundservicen i vården

Alla ovanstående

Mycket imponerande!

Grattis till att passera Natural Language Processing quiz! Ditt hårda arbete och engagemang har lönat sig, och du borde vara stolt över din prestation. Fortsätt det stora arbetet och fortsätt att lära och växa inom detta spännande område. Bra gjort!    

Det finns fortfarande utrymme för förbättringar!

Det är okej om du inte gjorde så bra som du hoppades på den här frågesporten. Det är viktigt att komma ihåg att alla har utrymme för förbättringar och det är ett utmärkt tillfälle att lära sig något nytt. Ta dig tid att studera materialet och försök igen. Med övning och engagemang kommer du att kunna göra bättre nästa gång. Ge inte upp!

Vad är Natural Language Processing (NLP)?
1 / 12
Vilka av följande uppgifter kan NLP utföra?
2 / 12
Vilket av följande är ett exempel på NLP?
3 / 12
Vad är huvudmålet med NLP?
4 / 12
Vad kallas processen att bryta upp text i enskilda ord och analysera dem?
5 / 12
Vilket av följande är ett exempel på ett vanligt NLP-bibliotek?
6 / 12
Vad är sentimentanalys?
7 / 12
Vad heter entity recognition?
8 / 12
Vilken av följande branscher använder NLP i stor utsträckning?
9 / 12
Vad kallas processen att ersätta ord med sin basform?
10 / 12
Vad är processen att analysera den grammatiska strukturen i en mening som heter?
11 / 12
Vilket av följande är ett exempel på en tillämpning av NLP i vården?
12 / 12

Vi räknar resultaten...

Användbara och korta annonser hjälper oss att skapa nytt innehåll varje dag.